Eirlys   Galanthus nivalis

(EN: Snowdrop, DA: Vintergæk)

Teulu: Liliaceae

Hawlfraint © 2022 Cradur.com
Cedwir pob hawl.