Pig-yr-aran y Gwrych   Geranium pyrenaicum

(EN: Hedgerow Crane's-bill, DA: Pyrenæisk Storkenæb)

Teulu: Geraniaceae

Hawlfraint © 2022 Cradur.com
Cedwir pob hawl.