Y Goesgoch   Geranium robertianum

(EN: Herb Roberts, DA: Stinkende Storkenæb)

Teulu: Geraniaceae

Hawlfraint © 2022 Cradur.com
Cedwir pob hawl.